THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC, AN TOÀN PHÁP LÝ, ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Mẫu đăng ký chữ ký mẫu

Tổ chức đăng ký mẫu chữ ký tại Văn phòng Công chứng Quận 8 cần mang theo các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức ( có mẫu chữ ký kèm theo, chữ ký của người đăng ký phải ký trực tiếp và không được photo lại)

2. Chứng minh nhân dân của người đăng ký mẫu chữ ký.

3. Quyết định bổ nhiệm của người đăng ký mẫu chữ ký.

4. Văn bản uỷ quyền của người có thẩm quyền cho người đăng ký mẫu chữ ký “ Tổ chức khi đi đăng ký mẫu chữ ký cần lưu ý đến văn bản ủy quyền, cần xác định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi uỷ quyền….. đối với các văn bản uỷ quyền”.

5. Giấy đăng ký kinh doanh ( giấy phép thành lập).

6. Giấy đăng ký mẫu dấu ( Do công an cấp).

Mẫu đăng ký chữ ký của ngân hàng: Download  

Mấu đăng ký chữ ký của doanh nghiệp: Download

Báo Mới Online - Tin tức nổi bật