THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC, AN TOÀN PHÁP LÝ, ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Luật hôn nhân - gia đình

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Download 

 
 

2

Luật hôn nhân và gia đình năm 1987

Download 

 
 

3

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Download 

 
 

4

Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Download 

 
 

5

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Download 

 
 

Báo Mới Online - Tin tức nổi bật