THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC, AN TOÀN PHÁP LÝ, ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Quy định chung

STT

Tên văn bản

Tải về

 

1

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Download  

 
 

2

Pháp lệnh thừa kế

 Download 

 
 

3

Pháp lệnh hợp đồng dân sự

Download  

 
 

4

Bộ luật dân sự năm 1995

 Download 

 
 

5

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004

Download  

 
 

6

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

 Download 

 
 

7

Bộ Luật dân sự năm 2005

 Download 

 
 

8

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 Download 

 
 

9

Hiến pháp năm 1980

 Download 

 
 

10

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

 Download 

 
 

11

Hiến pháp năm 1946

 Download 

 
 

12

Hiến pháp năm 1992

Download  

 
 

Báo Mới Online - Tin tức nổi bật